سمعک نامریی

سمعک نامریی یا سمعک داخل گوشی

aid1

سمعک نامریی یا سمعکهای داخل گوشی ( Inner hearing aid ) به چند بخش تقسیم میشوند :

- ITE ( سمعکهای که داخل لاله گوش قرار میگیرند)

- ITC ( سمعکهایی که بخشی در داخل لاله و بخشی در کانال گوش قرار میگیرند و از سمعکهای ITE کوچکترند)

- CIC ( سمعکهایی که کاملا داخل کانال گوش قرار میگیرند )

در واقع سمعکهای CIC  کوچکترین سایز سمعکها رو به خود اختصاص میدهند و دارای:

کمترین دید  و تحت عنوان سمعکهای نامریی یا سمعک توگوشی  شناخته میشوند .

البته باید اینجا عنوان کنم که سمعکهای نامریی در برندهای مختلف کمی از لحاظ سایز متفاوتند و برخی از آنها دارای کمترین دید و ظاهر هستند .

aid2

مزایای سمعکهای نامرئی  :

- با توجه به اینکه در داخل کانال گوش قرار میگیرند و در واقع در مسیر راه اصلی انتقال صدا قرار دارند بنابراین برای بیمارانی که سیستم درکی کاملا سالم دارند یکی از بهترین انتخابها میباشد .

- سمعکهای پشت گوشی به واسطه قرارگیری در پشت گوش کمی مزاحمت ایجاد میکند

-بویژه خانمها که از مقنعه یا روسری استفاده میکنند بهترین سمعک برای این افراد سمعکهای نامریی میباشد چون داخل کانال گوش قرار میگیرد وسمعک راحتی برای استفاده میباشند.

- بیمارانی که دارای اختلال در گوش میانی میباشند از قبیل :

۱- اتواسکلروز

 ۲- از هم گسیختگی استخوانچه ای

۳- چسبندگی استخوانچه ای

۴- تمپانواسکلروز و مشکلاتی در گوش میانی که باعث افت شنوایی میشود بیشترین بهره را از سمعکهای نامریی میبرند.

aid5

معایب سمعکهای نامریی:

- برای کسانیکه علاوه بر افت شنوایی ، دارای کاهش درک شنوایی میباشند مناسب نمیباشد زیرا مشکلات درکی را افزایش میدهد .

- بیمارانی که مشکلات پارگی پرده و خروج مایع از گوش میباشند به علت اینکه این مایعات به سمعک آسیب میرساند استفاده از سمعکهای نامریی به آنها پیشنهاد نمیشود.

- به علت اینکه سمعکهای نامریی یا سمعک درون گوش بسیار کوچک میباشند برای افراد مسن که ظرافت دست آنها کم شده و قرار دادن آن در داخل گوش بسیار مشکل است توصیه نمیشود.

- نظافت این سمعکها باید بسیار مرتب و مراقبت ویژه ای از این سمعکها باید به عمل آید والا خیلی زود دچار مشکل میشوند بنابراین به کشاورزان و کسانیکه محیط کاری کثیفی دارند توصیه نمیشود .


نکات کلیدی:

در آخر باید این توضیح را بدهم که استفاده از سمعکهای داخل گوشی که سمعک کوچکی میباشد برای تمام افراد دارای مشکلات شنوایی کمک کننده نمیباشد .

بعضی افراد دارای کاهش شنوایی با استفاده از این نوع سمعکها نه تنها بهره ای نمیبرند حتی دچار مشکلات دیگری نیز خواهند شد.

در اینجا باید عنوان کنم که سمعک (samak ) پروتز پزشکی میباشد و باید توسط یک ادیولوژیست تجویز شود.

تشخیص اینکه چه سمعکی مناسب شما میباشد تنها وظیفه یک شنوایی شناس میباشد.

بنابراین جهت تجویز سمعک تنها به کلینیکهای شنوایی معتبر باید مراجعه گردد.