سنجش شنوایی یا ارزیابی شنوایی( ادیومتری یا PTA)

سنجش شنوایی یا ارزیابی شنوایی( ادیومتری یا PTA)

یکی از تستهایی که در کلینیکهای ادیولوژیک به عنوان تست پایه میباشد و بسیار قابل اطمینان میباشد تست ادیومتری میباشد .

ادیومتری اصوات خالص یابصورت اختصار PTA نامگذاری شده است.

ادیومتری توسط ابزاری به نام ادیومتر یا شنوایی سنج انجام می شود .

ادیومتری وسیله ی سنجش کمی و کیفی سیستم شنوایی است که :

بوسیله آن می توان مجموع آزمایشات مربوط به سیستم شنوایی را انجام داد.

با این ارزیابی قادر به تجویز سمعک میشویم.

کار این وسیله ایجاد سیگنال های صوتی با فرکانس های خالص و با شدت های متفاوت است که می توان با کمک آن آستانه ی شنوایی هر فرد را در فرکانس بدست آورد.

آستانه ی شنوایی عبارتست از کمترین مقدار انرژی صوتی است که بتواند باعث ایجاد احساس شنوایی شود. آزمایش ادیومتری اصوات خالص شامل دو دسته زیر است.

الف: آزمایش انتقال راه هوایی

ب: آزمایش انتقال استخوانی

با ترکیب این دو رشته آزمایش می توان میزان شنوایی رو دقیقا مشخص کرد.

آزمایش انتقال راه هوایی(A.C)

در این آزمایش تن های خالص از طریق هدفونی که برروی گوش های بیمار قرارداده می شود :

به بیمار ارائه می شود وآستانه های شنوایی در هر فرکانس و برای هر گوش بطور جداگانه بدست می آید.

فرکانس هایی که مورد ارزیابی قرار می گیرند عبارتنداز:

۲۵۰و۵۰۰و۱۰۰۰و۲۰۰۰و۴۰۰۰و۸۰۰۰ هرتز

آستانه های بدست آمده در این آزمایش نشان دهنده :

حساسیت گوش داخلی و عصب شنوایی و وضعیت کانال گوش خارجی و گوش میانی است.

آزمایش انتقال راه استخوانی (BC)

 در این آزمایش تن های خالص از طریق یک ویبراتور استخوانی که برروی زائدی ماستوئید استخوان گیجگاهی بوسیله ی یک هدبند با فشار مناسب قرارداده می شود که به بیمار ارائه می گردد.

فرکانسی هایی که در این آزمایش ارزیابی می شوند عبارتنداز:

۲۵۰و۵۰۰و۱۰۰۰و۲۰۰۰و۴۰۰۰ هرتز

در این آزمایش تا حدود زیادی فقط حساسیت گوش داخلی همراه با اعصاب شنوایی مورد بررسی قرار می گیرد.

نحوه انجام آزمایش :

۱-بیمار در اطاقک اکوستیک قرار میگیرد  

۲-هدفون برروی گوش او توسط ادیولوژیست قرار میگیردو از بیمار خواسته میشود :

که هر صدای تونی با هر شدتی از قوی تا ضعیف را اگر شنید با فشار دادن دکمه ای به ادیولوژیست اطلاع دهد

۳- اینکار را آنقدر تکرار میکند تا منحنی سطح شنوایی بیمار که تحت عنوان ادیوگرام نامیده میشود ایجاد گردد . اینکار بسیار ساده میباشد و تمرکز بیمار بسیار حایز اهمیت است.

در روش انتقال هوایی از هدفون استفاده میشود در حالیکه در روش انتقال استخوانی از بن ویبراتور( Bone vibrator )  استفاده میشود و دقیقا برروی ماستویید ( استخوان پشت لاله گوش ) قرار میگیرد .

ادیومتری گفتاری :

۱-در مرحله بعد ادیومتری گفتاری انجام میگیرد که ادیولوزیست با ارایه کلمات دو سیلابی در واقع ادیوگرام ثبت شده را تایید مینماید ( SRT )

۲-بعد از این مرحله شنوایی شناس با افزایش صدای گفتاری در سطح راحت شنیداری با ارایه کلمات تک سیلابی میزان درک شنوایی ( تفسیر کلمات ) یا SDS  را به درصد عنوان میکند

 این ارزیابی برای بیمارانی که مشکلات عصب شنوایی دارند بسیار حایز اهمیت است

بویژه در بیمارانی که SDS گوش چپ و راست با یکدیگر اختلاف دارند که این بیماران باید تحت بررسی های دیگری قرار گیرند .

اما یکی دیگر از مسایل مهم در تست SDS در رابطه با تجویز سمعک ( Hearing aid ) میباشد که هرچه درصد درک بیمار بالاتر ، میزان موفقیت بیمار در استفاده از سمعک را افزایش میدهد .